دستگاه خدمات ورزشی افق    

این دستگاه جهت سرویس دهی به ورزشکاران مجموعه های ورزشی طراحی و تولید شده است و دارای امکانات ویژه ای برای مدیریت بهتر و آسانتر باشگاه های ورزشی است با این دستگاه میتوانید هفت
کلاس ورزشی اعم از : بدنسازی ، استخر ، ایروبیک ، کاراته و ... را کنترل کرده و همچنین از قابلیت های بوفه و افرادی که به صورت میهمان و آزاد تردد میکنند استفاده کنید . 


   

امکانات اتوماسیون مجموعه ورزشی

 

تعریف انواع امکانات موجود در ورزشگاه (درب ورودی، ورودی استخر، ورودی بدنسازی و ...)

ثبت نام فرد و ثبت اطلاعات فرد

تعریف کارت تردد مجموعه ورزشی برای فرد

امکان چاپ کارت

امکان تعریف همراه برای فرد و استفاده از اعتبار فرد برای همراهان

مشخص نمودن میزان اعتبار کارت و محدوده تاریخ مجاز استفاده

ثبت امکانات مجاز به استفاده برای فرد و نحوه کسر از اعتبار کارت پس از استفاده

امکان تعریف انواع نحوه های کسر مانند کسر به صورت ساعتی و یا مرتبه ای از اعتبار کارت

امکان محدود نمودن مجاز به استفاده در روزهای خاص و در ساعات خاص

امکان محدود نمودن استفاده به تعداد مرتبه یا ساعت در طی روز،هفته،ماه یا سال

استفاده از بوفه باشگاه و کسر از اعتبار کارت و یا پرداخت در هنگام خروج

ثبت مبالغ پرداختی بابت تمدید اعتبار کارت

کنترل تردد افراد هنگام ورود به باشگاه جهت میزان مانده اعتبار فرد و نمایش مانده اعتبار فرد هنگام تردد

گزارش تردد افراد به تفکیک تاریخ  و ساعت و میزان کسر اعتبار

گزارش مبالغ پرداختی افراد در بازه زمانی مشخص شده

امکان خروجی گزارش ها به انواع فرمتها

تعریف نام های کاربری و مجوز های دسترسی به منو ها برای کاربر

امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی آن

ساعت حضور و غیاب  نرم افزار حضور و غیاب  قفل کارتی  حضوروغیاب لوتوس  ساعت حضورو غیاب افق
دستگاه حضور و غیاب  خرید ساعت حضور و غیاب  قفل اثر انگشت  حضوروغیاب آریا  دستگاه حضورو غیاب افق
حضور و غیاب کارتی  نرم افزار حقوق ودستمزد قفل هتل  حضورو غیاب T20 خرید دستگاه حضورو غیاب افق
حضوروغیاب اثر انگشت حضورغیاب تشخیص چهره قفل کارتی هتل حضورو غیاب T19 شرکت افق فرا ویژن 
حضور و غیاب تشخیص چهره کنترل تردد  سیستم کنترل تردد حضورو غیاب تشخیص چهره ساعت حضورغیاب افق